23
Mai
10:00
Agenda de Antoni Francesc Gaspar Ramos

ACTES MOMÒRIA FRANCISCO BRINES

Assistents

Antoni Francesc Gaspar Ramos

President de la Diputació de València.

Lloc

PALAU DE LA GENERALITAT