11
Jun
13:00
Agenda de Francesc Xavier Rius i Torres

Comissió Admón. Gnral i Transparència

Assistents

Francesc Xavier Rius i Torres

Diputat de l'Àrea de Cultura

Lloc

Plaça de Manises, 4, València, Espanya