22
Set
10:00
Agenda de Francesc Xavier Rius i Torres

Junta de Govern

Assistents

Francesc Xavier Rius i Torres

Diputat de l'Àrea de Cultura