4
Mar
20:00
Agenda de Maria Josep Amigó Laguarda

Assistència plenari, aprovació pressupost

Assistents

Maria Josep Amigó Laguarda

Vicepresidenta 1ª . Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat

Lloc

La Font de la Figuera