8
Mar
18:00
Agenda de Maria Josep Amigó Laguarda

Manifestació 8 de Març. Dia de la Dona

Assistents

Maria Josep Amigó Laguarda

Vicepresidenta 1ª . Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat

Lloc

València