4
Mar
18:30
Agenda de Maria Josep Amigó Laguarda

Presentació anternativa AVE

Assistents

Maria Josep Amigó Laguarda

Vicepresidenta 1ª . Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat

Lloc

Col·legi Arquitecte de València