6
Mar
10:00
Agenda de Maria Josep Amigó Laguarda

Tasta la Font

Assistents

Maria Josep Amigó Laguarda

Vicepresidenta 1ª . Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat

Lloc

Ajuntament de la Font de la Figuera