19
Oct
09:30
Agenda de Mentxu Balaguer Pastor

CURS DRET PENAL I PROCESSAL UNIÓ PERIODISTES

Assistents

Mentxu Balaguer Pastor

Diputada d'Informàtica i Tecnologia, Cooperació Internacional, Govern Obert i Participació i GIRSA