16
Set
12:00
Agenda de Mentxu Balaguer Pastor

REUNIÓ CVONGD

Assistents

Mentxu Balaguer Pastor

Diputada d'Informàtica i Tecnologia, Cooperació Internacional, Govern Obert i Participació i GIRSA