22
Jul
10:00
Agenda de Mentxu Balaguer Pastor

REUNIÓ TELEMÀTICA AJUNTAMENTS DEPARTAMENT SALUT ÀREA RIBERA

Assistents

Mentxu Balaguer Pastor

Diputada d'Informàtica i Tecnologia, Cooperació Internacional, Govern Obert i Participació i GIRSA