Perfil de Andrés Campos Casado

Biografia i CV

RESPONSABILITATS PÚBLIQUES AJUNTAMENT DE TORRENT Portaveu del grup municipal socialiste 2011-19 Responsable del área: Económica, Hisenda, Régim Interior, Modernizatció i Contractació 2015-19 Responsable del área: Estrategia, Innovació i Economia 2019 President de la taula de contratació del Ajuntament de Torrent 2015-19 President de consell d´administració de la empresa pública RETOSA 2015-19 Vicepresident de la empresa pública IDEAT 2015-19

INSTITUCIONS SUPRAMUNICIPALS Membre de la junta directiva de la Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents (RECI) Membre de la asamblea de la red INNPULSO Membre de la Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació

ALTRES DADES DE INTERÉS Ponent en materia de desenvolunpament tecnológic i Smart City en “Greencities Màlaga” Ponent en materia de fondos europeus i estratègia de desenvolupament urbà sostenible en jornades RIU “Barcelona”

Títols oficials d'educació i formació

Títol Center Data
Certificat mitjà de la ACTIC en competéncies tecnológiques por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Batxillerat de lletres en Tirant Lo Blanch "Torrent"
Primer cicle Llicenciatura en Dret per la Universitat de València.
Cursant Grau de Dret en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Experiència laboral

Organizació Càrrec Data inici Data fi
Responsable departament comercial i RRHH en Assesoria llaboral "Alyteco" 2010
Director comercial en Servypec 2005-2009
Responsable comercial SIKA 2004

Idiomes

Idioma Expressió oral - nivell Expressió escrita - nivell Expressió lectura y compresió - nivell Certificacions oficials
Grau Elemental de Valencià

Links personalitzats

Servei URL
Obsequios http://www.sede.dival.es/PortalTransparencia/Obsequios.do?entidadId=1&lang=ca&cargoId=69
Viajes http://www.sede.dival.es/PortalTransparencia/Viajes.do?entidadId=1&lang=ca&cargoId=69