14
Jul
11:00
Agenda de Rafa García García

comissió informativa cooperació municipal

Assistents

Rafa García García

Vicepresident 2n. Àrea d'Infraestructures