8
Jun
11:00
Agenda de Rafa García García

Comissió informativa Cooperació Municipal

Assistents

Rafa García García

Vicepresident 2n. Àrea d'Infraestructures