19
Mai
11:30
Agenda de Vicent Mascarell Tarrazona

Videoconferència Comissió de Benestar Social

En sustitució de Ramiro Rivera

Assistents

Vicent Mascarell Tarrazona

Diputat de l'Àrea d'Hisenda i Innovació.