Perfil de Vicent Mascarell Tarrazona

Biografia i CV

Llicenciat en Dret per la Universitat de València. Advocat de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València (ICAV). En possessió del Curs d'Aptitud Professional de l'Advocacia General. Integrant el Torn d'Ofici. Mediador mercantil i civil. Ha realitzat assessorament jurídic i formatiu en el sindicat UGT i mediació hipotecària i bancària en el Consolat de l'Equador de València. Forma part com a soci del despatx professional Mascarel Advocats SL. Ha cursat el CAP en la mateixa Universitat de València i està en possessió de diversos cursos i certificats que li acrediten com a formador. Coneixements de francés i anglés. La llengua materna és el valencià. En l'àmbit institucional ha exercit diverses responsabilitats de gestió a l'Ajuntament de Gandia al llarg de diverses legislatures des de l'any 1999 fins a la present en la qual és responsable de l'Àrea de Turisme del seu municipi. També ha format part de diferents empreses públiques de titularitat municipal sent President i Liquidador de la mercantil Iniciatives Públiques de Gandia o integrant en data de hui el consell d'administració de l'empresa d'aigües de Gandia en la seua condició de conseller delegat. En la seua activitat política destaca una militància continuada des dels 16 anys com a militant de Joventuts Socialista que li va portar a liderar aquesta formació en la seua Gandia natal i a la comarca de La Safor . Va integrar la direcció nacional de JSPV al llarg de diferents mandats com a Sotssecretari General. Actiu en els moviments universitaris va conformar al costat d'altres estudiants socialistes el sindicat Campus Jove, sent claustral i portaveu del mateix en els seus inicis i Vicepresident del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. En els últims anys l'activitat política ha centrat en l'Agrupació Socialista de Gandia en la qual ha ostentant diferents responsabilitats locals . En III Congrés Provincial del PSPV-PSOE de València celebrat en 2017 va ser elegit Sotssecretari d'Organització i Administració de la Comissió Executiva Provincial i al juliol de 2019, va prendre possessió com a Diputat Provincial en la Diputació de València, càrrec que compagina amb el de regidor de l'Ajuntament de Gandia.

Links personalitzats

Servei URL
Viajes http://www.sede.dival.es/PortalTransparencia/Viajes.do?entidadId=1&lang=ca&cargoId=74
Obsequios http://www.sede.dival.es/PortalTransparencia/Obsequios.do?entidadId=1&lang=ca&cargoId=74