21
Mai
10:00
Agenda de Vicent Mascarell Tarrazona

Videoconferència Comissió de Seguiment Fons de Cooperació Municipal

Assistents

Vicent Mascarell Tarrazona

Diputat de l'Àrea d'Hisenda i Innovació.