18
Jun
09:00
Agenda de Vicent Mascarell Tarrazona

Comissió d'Hisenda i Innovació

Assistents

Vicent Mascarell Tarrazona

Diputat de l'Àrea d'Hisenda i Innovació.