16
Jun
12:00
Agenda de Vicent Mascarell Tarrazona

Comissió de Medi Ambient

Assistents

Vicent Mascarell Tarrazona

Diputat de l'Àrea d'Hisenda i Innovació.