9
Jun
13:30
Agenda de Vicent Mascarell Tarrazona

Reunió Cap de Gestió Tributària

Assistents

Vicent Mascarell Tarrazona

Diputat de l'Àrea d'Hisenda i Innovació.