8
Jul
12:30
Agenda de Vicent Mascarell Tarrazona

Reunió Cap Oficina Pressupostària

Assistents

Vicent Mascarell Tarrazona

Diputat de l'Àrea d'Hisenda i Innovació.