8
Jul
12:00
Agenda de Vicent Mascarell Tarrazona

Reunió Interventor, Tresorera i Cap de Gestió Tributària

Assistents

Vicent Mascarell Tarrazona

Diputat de l'Àrea d'Hisenda i Innovació.