7
Jul
10:15
Agenda de Vicent Mascarell Tarrazona

Reunió Presidència

Assistents

Vicent Mascarell Tarrazona

Diputat de l'Àrea d'Hisenda i Innovació.