16
Jul
10:30
Agenda de Vicent Mascarell Tarrazona

Comissió Extraordinària d'Hisenda i Innovació

Assistents

Vicent Mascarell Tarrazona

Diputat de l'Àrea d'Hisenda i Innovació.