21
Jul
12:00
Agenda de Vicent Mascarell Tarrazona

Ple

Assistents

Vicent Mascarell Tarrazona

Diputat de l'Àrea d'Hisenda i Innovació.