16
Jul
13:30
Agenda de Vicent Mascarell Tarrazona

Visita Oficina de Recaptació de València

Carrer Cronista Carreres, 11

Assistents

Vicent Mascarell Tarrazona

Diputat de l'Àrea d'Hisenda i Innovació.